Vattengymnastik kurser våren 2020

Du betalar för vattengympa kurs med ledare. Bubbelpool och bastu mm får nyttjas när så är möjligt.

Du måste hämta din nr.lapp senast 10 min innan passet. Ibland har vi drop-in kunder som måste hinna tvätta sig innan de kliver i. De får ta nr.lapp tidigast 10 min före passet.


Kortet ska ni dra när ni kommer till vattengymnastiken, tidigast 30 min före passet.


Ni kan gå in i bassängutrymmet tidigast 5 min innan passet börjar. Visa hänsyn om gruppen innan ej är färdig. Vänligen dröj ej kvar i lokalen när nästa pass kör igång.

Missade ggr kan endast tas igen under innevarande termin och det i mån av plats. Kontrollera med reception när grupperna slutar. Sjukintyg gäller ej för att tillgodo räkna sig ggr till nästa termin.

Startdatum: vecka 3 Ingen kallelse görs för terminstarten

Inställd vattengympa
- 9-13/4
- 30/4-3/5
- 21-22/5


Föranmälan: Tidigare motionärer har förtur till "sin" grupp MEN det ligger i ert intresse att anmäla er i tid.
Under v. 46 & 47 kan föranmälan ske i sin egen grupp. OBS! Säg ifrån om ni ej vill gå nästa termin.
From v.48¨tar vi in från väntelistan.

Terminsavgifter
- 1ggr/vecka 1675:-/termin (17ggr)
- Sön 17.00 + 18.00 1475:-/termin (15ggr)
- Ett år max 2grp/vecka. Du kan utnyttja alla aktiviteter i huset 4710:-/år
- Autogiro - även här kan du utnyttja alla aktiviteeter i huset 430:-/mån (i minst 12-mån)

Betalning
Fyll i namn, dag, tid och kortid
- Via internet. Glöm inte uppge namn, dag, tid och kortid.
- Med inbetalningskort som du får i slutet av innevarande termin om du säger till.
- Faktura, uppge företag, adress och vilken grupp/grupper du skall gå i till reception vid anmälan.

Sista inbetalningsdatum: 9/12-2019
Bankgiro: 5614-2946

Har ej inbetalningen inkommit vid terminens start mister man automatiskt sin plats