Hälsokontroll


Grundläggande hälsokontroll
- EKG vid behov
- Urinprov, för ev förekomst av socker, blod, äggvita och bakterier.
- Hörselprov, en uppföljande vid behov.
- Test av lungfunktion s.k PEF-mätning
- Mätning av längd och vikt
- Synkontroll
- Mätning av totalkolesterol vid första kontrollen samt en uppföljning vid behov
- Blodtrycksmätning och puls samt en uppföljning vid behov
- Test av blodvärde och glukos
- Samtal kring kost och motion