Ultraljud

Muskeloskeletal ultraljudsdiagnostik är icke invasivt undersökning för att avslöja inflammation i tidigt skedde.

Du som har långvarig ledbesvär kan ha ledinflammation och ultraljud
är enkelt sätt att tillgå.

Dessutom är det säkrast att ultraljudsledd installera
cortisoninjektion i lederna
ultraljud