MDT/McKenzie


MDT är en förkortning av mekanisk diagnostik och terapi. MDT kallas också för McKenzie metoden. McKenzie metoden är en unik, logisk och grundlig genomgång av dina problem i nacke, rygg, leder och muskler.
Genom metodens tre steg får du möjlighet att hjälpa dig själv:
  • Undersökning
  • Behandling
  • Förebyggande